Moduly pro zdroje

ODP1

ODP1 je odpojovač akumulátoru, který akumulátor chrání před úplným vybitím. 

Je navržen pro přídavné zdroje stejnosměrného napětí (dále jen ZDS), které používají záložní akumulátor. 

Je rovněž použitelný k jiným zařízením, pokud se jejich požadavky shodují s maximálními hodnotami pro ODP1odp1