ODP1

ODP1 je odpojovač akumulátoru, který chrání před úplným vybitím akumulátoru. Je navržen pro přídavné zdroje stejnosměrného napětí (dále jen ZDS), které používají záložní akumulátor. Je rovněž použitelný k jiným zařízením, pokud se jejich požadavky shodují s maximálními hodnotami pro ODP1

Více informací

 Odpojovač je zhotoven z tištěného spojeosazeného součástky, zataveného do izolační trubice. Při běžném provozu, tj.střídavé napájecí napětí je připojeno k ZDS, zdroj přes ODP1 dobíjí a udržujeakumulátor v nabitém stavu. Dojde-li k výpadku napájecího střídavéhonapětí, zdroj automaticky přepne na záložní akumulátor. Při poklesu napětí podcca 10,2V ODP1 automaticky odpojí akumulátor, takže nedojde k jeho úplnémuvybití a znehodnocení. Pro obnovu chodu ODP1 je nutné obnovit napětí zdroje.
 

Parametry

Parametr Hodnota Jenodtka

Ke stažení

Název Velikost

Fotogalerie