Oživování výrobků

 Jsme schopni oživovat a zkoušet výrobky dle Vašich instrukcí či vlastního technologického postupu.

Metex